Poprawki odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting, 06.03.2021r., o godz. 10:00
Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Studenci, którzy nie dostarczyli jeszcze rozwiązań zadań, proszeni są o przesłanie ich do dnia egzaminu poprawkowego na skrzynkę mailową dziekanatu GSW.

Osoby, które mają warunek u prof. Klimek, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do dziekanatu.
 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew