Oferowane kursy, szkolenia

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Zobacz ofertę

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Zobacz ofertę

Szkolenie 2-dniowe. 4 godz. teorii, 4 godz. zajęć praktycznych: Ślady kryminalistyczne i rzeczowe źródła dowodowe na miejscu przestępstwa

Zobacz ofertę

Szkolenie 2-dniowe. 4 godz. teorii, 6 godz. zajęć praktycznych: Śledczo-kryminalistyczne oględziny miejsca zbrodni. Fakty i mity

Zobacz ofertę