Materiały, które będą tutaj zamieszczane, przeznaczone są dla studentów. Ich autorami są nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

  1. prof. zw. dr hab. Lech Milian, Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
    (plik: Tezy do wykładu Socjologiczne uwarunkowania przestępczości 20200129.pdf).

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zaplanowanych w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowanych na terenie Uczelni w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r., GSW udostępnia do pobrania materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, po zalogowaniu się do strony www.

  Materiały dydaktyczne