Ze względu na odwołane zajęcia stacjonarne, zmianie uległ plan zajęć na najbliższy weekend (24/25.10. 2020 r.). Prosimy zapoznać się z jego aktualizacją.

Kategoria powiadomień: Dziekanat