Zaliczenia poprawkowe (ostatni termin) odbędą się w formie ustnej poprzez platformę ClickMeeting w dniu 21.11.2020r.

Studenci chcący zdać zaległy egzamin bądź zaliczenie proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się do dziekanatu GSW (kontakt telefoniczny) do dnia 18.11.2020r. 

Osoby, które nie zgłoszą się do dziekanatu nie będą mogły przystąpić do zaliczeń.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew